Tags

, ,

Gusto kong

lumabas mula sa

aking

lungga at

tapakan ang ulo

ng mga posteng aking madaraanan

kung nasaan ang pagasa.

Ikampay ang aking mga

kamay

hanggang sa

labasan

ako ng

pakpak.

Sumusuka ng

ngiti

ang aking mga labi at

punongpuno ng

kalayaan ang aking lalamunan

hanggang sa

aking mga

kalamnan.

Hindi ko maitago

ang saya

kaya itinigil ko

na ang litanya,

kumuha ako ng

lubid, ‘di na makahihintay pa

at

agad na

niyakap ang

pag-asa.

-050211

5:08am

Advertisements