Hindi na kailangang sabihin
Dahil nakikita ko naman sa salamin
Palagi ko itong natatanaw 
Kaya naman masyado itong malinaw
At kahit hindi ko mamataan
Ito ay aking ramdam

Batid kong pisikal ang mahalaga
Sa mga taong hindi umaasa
'Pagkat napagtanto ko 'to
Ng hayaan mong magtanungan tayo

Alam ko na ang kasagutan
Sa aking mga katanungan
Dahil alam kong 'di mo hahayaan
Na akoý palaging mangastigo
Kung talagang nagkakaintindihan tayo
At minamahal mo ako.

-09411 10:10pm
Advertisements