Tags

, , ,

Kulot kulot kulot,

     Anit na malambot. Subukan

mong pasukin, ang buhok na baluktot.

Kulot kulot kulot, Sa basa’y di papaabot.

Babalik ka paitaas, sa oras na ito’y lumabas.

Kulot, kulot, kulot. Muling tumatayo, kapag

hindi na natatago. Isang baluti ng

sorpresa bago ang hiyas

ay makita. Kulot,

kulot, kulot. Bakit ka

kinukutya? Kulot daw

ang utak mo, wala ka

ng magagawa. Kulot,

kulot, kulot, Ikaw

ba ay salot? Patuloy

na inaahit  at wagas

na sinusungkit. Hindi

ka rin tinitigilan,

pati ang plantya ay

kasangkapan.

Kulot, kulot, kulot,

Ang kulit- kulit mo raw.

Ngunit ‘wag silang

intindihin, dahil may

‘tinatago rin. Meron,

ang lahat nito,

pero masyado

lamang alisto.

 Kulot, kulot,

kulot. Kailan ka

maiintindihan?

Sa oras ba

na kulot

pa? Ngunit

buhay

mo ay

wala

na.

Advertisements